Praktische adviezen

Sommige adviesbureaus adviseren, wij ontzorgen!

JBZ in Brabants Dagblad – implementatie Chipsoft HiX

JBZ in Brabants Dagblad – implementatie Chipsoft HiX

HealthInsights, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Chipsoft HIX Op dit moment is een deel van de medewerkers van HealthInsights druk aan het werk om in juni 2016 een werkend EPD op te leveren! In de vorm van projectleiding en projectondersteuning begeleiden wij de Chipsoft HiX implementatie voor enkele dossiers en de algehele planning en logistiek binnenLees meer overJBZ in Brabants Dagblad – implementatie Chipsoft HiX[…]

Huibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging

Huibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging

Voor het opleidingsinstituut IIR verzorgt Huibert Bouthoorn twee modules binnen de opleiding Informatiebeveiliging. De opleiding gaat in op diverse actuele onderwerpen op dit gebied en zorgt ervoor dat u binnen uw organisatie de risico’s voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie onder controle krijgt. De module ‘Secure Operations’ gaat in op de wijze waaropLees meer overHuibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging[…]

Implementatie Chipsoft HiX bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

Implementatie Chipsoft HiX bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft ervoor gekozen het digitale dossier vast te gaan leggen in Chipsoft HiX. En uiteraard helpen wij ook hier wederom weer graag mee aan de implementatie. Health Insights verzorgt bij deze grootschalige implementatie projectmanagement voor meer dan 10 taakgroepen op het gebied van het Verpleegkundig Dossier, Beeldvormende Technieken en PlanningLees meer overImplementatie Chipsoft HiX bij Jeroen Bosch Ziekenhuis[…]

Han Zuidinga nieuwe collega in ons kernteam

Han Zuidinga nieuwe collega in ons kernteam

Per vandaag verwelkomen wij Han Zuidinga als nieuwe collega in het kernteam van Health Insights. Met zijn komst breiden wij onze gezamenlijke kennis en ervaring weer flink uit op gebied van projectmanagement van EPD/ECD implementaties en informatiebeveiliging in de zorg. Bekijk zijn profiel bij het kernteam. Benieuwd wat wij als Health Insights voor u kunnenLees meer overHan Zuidinga nieuwe collega in ons kernteam[…]

Nieuw beoordelingskader NOREA ZekeREzorg 1 beschikbaar

Nieuw beoordelingskader NOREA ZekeREzorg 1 beschikbaar

De NOREA Kennisgroep ICT en Zorg heeft een nieuw beoordelingskader voor betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking gepubliceerd inzake Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Op weg naar Transparantie (DOT). Arjan Horstman van Health Insights heeft als specialist en ervaringsdeskundige op gebied van DBC/DOT een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beoordelingskader. Hierin worden alle nu geldende processtappenLees meer overNieuw beoordelingskader NOREA ZekeREzorg 1 beschikbaar[…]

Huibert Bouthoorn in FMT Gezondheidszorg

Huibert Bouthoorn in FMT Gezondheidszorg

In het laatste nummer van het blad FMT Gezondheidszorg staat een interview met Huibert Bouthoorn over het integraal implementeren van beeldmanagement binnen een zorginstelling. Beelden liggen aan de basis van veel door medisch specialisten gestelde diagnoses. Het is dan ook noodzakelijk om deze beeldvorming op een snelle en veilige wijze beschikbaar te stellen. Hiervoor zijnLees meer overHuibert Bouthoorn in FMT Gezondheidszorg[…]

Samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs

Samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs

HealthInsights helpt graag klanten en partners bij vraagstukken binnen de zorgsector. Vooral als dit direct ten goede komt aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Wij zijn als Health Insights dan ook trots op de samenwerking met BDO en de ondersteuning van hun zorgklanten bij specifieke vraagstukken op gebied van informatiebeveiliging in de zorg.Lees meer overSamenwerking met BDO Accountants & Adviseurs[…]