Praktische adviezen

Sommige adviesbureaus adviseren, wij ontzorgen!

Nieuw beoordelingskader NOREA ZekeREzorg 1 beschikbaar

Nieuw beoordelingskader NOREA ZekeREzorg 1 beschikbaar

De NOREA Kennisgroep ICT en Zorg heeft een nieuw beoordelingskader voor betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking gepubliceerd inzake Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Op weg naar Transparantie (DOT). Arjan Horstman van Health Insights heeft als specialist en ervaringsdeskundige op gebied van DBC/DOT een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beoordelingskader. Hierin worden alle nu geldende processtappenLees meer overNieuw beoordelingskader NOREA ZekeREzorg 1 beschikbaar[…]

Huibert Bouthoorn in FMT Gezondheidszorg

Huibert Bouthoorn in FMT Gezondheidszorg

In het laatste nummer van het blad FMT Gezondheidszorg staat een interview met Huibert Bouthoorn over het integraal implementeren van beeldmanagement binnen een zorginstelling. Beelden liggen aan de basis van veel door medisch specialisten gestelde diagnoses. Het is dan ook noodzakelijk om deze beeldvorming op een snelle en veilige wijze beschikbaar te stellen. Hiervoor zijnLees meer overHuibert Bouthoorn in FMT Gezondheidszorg[…]

De veiligheid van mobile healthcare

De veiligheid van mobile healthcare

“mHealth”, “eHealth”, “Mobile Healthcare”, “De patiënt centraal” en “De patiënt in de regie” zijn zo maar wat termen die een belangrijke ontwikkeling binnen de zorgsector weerspiegelen: de patiënt moet zo veel mogelijk bij het gehele zorgproces worden betrokken, moet zoveel mogelijk in controle zijn over de eigen behandeling en moet voorafgaand aan, tijdens en naLees meer overDe veiligheid van mobile healthcare[…]

Medische techniek, hoe houdt u grip op baanbrekende ontwikkelingen?

Medische techniek, hoe houdt u grip op baanbrekende ontwikkelingen?

Arjan Horstman van Health Insights heeft voor MT Integraal als co-auteur het artikel ‘Medische techniek, regisseren of negeren?‘ geschreven over medische techniek en heeft veel ervaring met het professionaliseren van serviceorganisaties voor medische apparatuur en IT. Het artikel gaat in op de medisch-technologische ontwikkelingen die naast de enorme vooruitgang op het gebied van kwaliteit enLees meer overMedische techniek, hoe houdt u grip op baanbrekende ontwikkelingen?[…]

Een dag uit het leven van…

Een dag uit het leven van…

In 2010 heeft het tijdschrift IT Auditor een artikel gepubliceerd over een dag uit het leven van Huibert Bouthoorn. Het biedt een leuk inzicht in de dag van een zorgadviseur. Huibert was toen nog werkzaam bij KPMG, maar de dagen bij HealthInsights zijn minstens zo dynamisch!