Diensten

Onze diensten richten zich op drie belangrijke pijlers : digitalisering, beveiliging en performance. Dat is een bewuste focus waarop wij op basis van onze uitgebreide inhoudelijke kennis en ervaring gericht toegevoegde waarde bieden.

Digitalisering

Uw zorgsystemen (EPD, ZIS, PACS, RIS, etc.) spelen steeds meer een doorslaggevende rol in de kwaliteit en efficiency van zorg. Voor het vervangen, vernieuwen en optimaliseren van uw zorgsystemen leveren wij met onderstaande diensten inzicht om (samen met u) deze verandering effectief door te voeren:

 • Projectmanagement, -adviesĀ  en -reviews
 • Proces, informatie en systeem architectuur
 • Begeleiding Europese Aanbestedingen / selectietrajecten
 • Beoordeling functionele en technische kwaliteit van systemen/software

Beveiliging

De toenemende digitalisering en uitwisseling van (medische) gegevens maakt zorg toegankelijker, transparanter en mobieler. De keerzijde is dat de impact van beveiligingsincidenten veel groter wordt. Met onderstaande diensten helpen wij om op een bewuste maar vooral praktische wijze aandacht en invulling te geven aan informatiebeveiliging.

 • Risicoanalyses
 • NEN7510 onderzoeken en begeleiding naar certificering
 • Inrichten van IAM en BCM
 • Inrichten strategie, beleid, organisatie en processen
 • Awareness en readiness workshops

Performance

Kosten verlagen door kwaliteit te verhogen, zonder in te boeten op de veiligheid van zorg, een niet weg te denken thema in de gezondheidszorg. Met onze ervaringen en inzichten op gebied van kwaliteitssystemen en certificeringen, business en clinical intelligence en veilig gebruik van IT en medische apparatuur in de zorgverlening helpen wij u dit planmatig te realiseren en evalueren. Een greep uit onze diensten op gebied van kwaliteit:

 • Assessment van onder meer JCI, HKZ, NIAZ en Planetree en begeleiding naar accreditering en certificering
 • Performance, financial en quality management en reporting
 • Data analytics en data warehousing
 • Fact-based procesoptimalisatie
 • Kwaliteit en veiligheid van het beheer en onderhoud van IT en medische apparatuur
 • Assessment en professionalisering van beheerorganisatie van IT of medische techniek