HealthInsights HiX EPD-expert bij Isala

Voor de zomervakantie zijn wij ook gestart bij Isala. We ondersteunen in de rol van HiX EPD expert voor de werkstroom Planning & Zorglogistiek. Isala is begin dit jaar gestart met het omvangrijke programma Nieuw EPD. Dit programma heeft als doel om eind 2018 het EPD systeem HiX van ChipSoft te implementeren. Binnen het programma zijn diverse werkgroepen gestart met een harmonisatiefase. Per domein wordt gekeken naar de uitgangspunten en besluiten om werkprocessen te harmoniseren. Voor Isala een enorme kans op gebied van planning en zorglogistiek. Het huidige (zeer) verschillende applicatielandschap op de (hoofd)locaties Meppel en Zwolle verschillen namelijk sterk van elkaar. Dit belemmert Isala tot nu toe over locaties heen te plannen. Hierdoor is het moeilijk zo niet onmogelijk om de totale logistieke capaciteiten optimaal in te zetten. Zowel bedrijfseconomisch voor de totale zorgorganisatie, maar bovenal voor de patiƫnt.

 

HiX planning en zorglogistiek

Diepgaande kennis HiX Planning en Zorglogistiek

HealthInsights heeft ruime kennis en ervaring opgedaan met capaciteitsmanagement, planning en zorglogistiek in drie grote ChipSoft HiX projecten. Met deze kennis in de spreekwoordelijke achterzak ondersteunen wij de werkgroep Planning & Zorglogistiek. Vooral om tijdig de juiste besluiten te nemen en voorbereiding voor de implementatie in gang te zetten. Belangrijkste check die wij daarbij doen is of de besluiten en inrichtingskeuzes passen binnen de standaard content en standaard functionaliteit van HiX. Dit om verrassingen te voorkomen en soepel en zo goed mogelijk voorbereid de implementatie met ChipSoft in te gaan. Zo kan de focus in die fase maximaal liggen waar het om draait: de nieuwe processen en werkwijzen eigen maken en het EPD zodanig inrichten dat het maximaal voor je gaat werken!

De werkstroom Planning en Zorglogistiek omvat de volledige suite aan logistieke modules van ChipSoft HiX: Agendabeheer (CS Agenda), verrichtingenregistratie (CS Ambulant), Opnameplanning en -beheer (CS Opname), Preoperatieve screening (CS Preop), OK planning, verslaglegging en registratieprocessen (CS OK) en de logistieke flows, reiningsprocessen en track en trace voor scopen en instrumentarium (CS Steriel). HealthInsights levert hierbij de kennis en ondersteuning om de juiste keuzes te maken voor de aanstaande processen en inrichting in HiX. De ondersteuning leveren wij vanuit onze samenwerking met D&A Medical Group, die Isala ondersteunt bij de uitvoering van het programmamanagement Nieuw EPD.