Het kernteam

In 2013 vonden wij, Arjan Horstman en Huibert Bouthoorn, het tijd voor iets nieuws. Gedurende de 10+ jaren die wij werkzaam zijn in de zorgsector, merken wij dat er een behoefte is aan een partij die enerzijds veel kennis heeft van informatievoorziening en IT, maar anderzijds ook weet wat er speelt in de sector. Die de taal spreekt van de zorgverleners en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

In 2013 hebben wij de stap genomen om deze partij op te richten en is HealthInsights geboren. Door onze connecties in de wereld van de zorg en IT, hebben wij een groot netwerk van specialisten om ons heen verzameld om zo invulling te kunnen geven aan een groot aantal vraagstukken bij klanten. Altijd op een praktische en concrete wijze met een team op maat. Ontzorgen van de klant staat voor ons namelijk centraal.

Onderstaande CV’s geven een beeld van de kennis en ervaring van het kernteam. Maar neem vooral contact op voor een vrijblijvend en prettig gesprek over de ontwikkelingen binnen de sector!

Arjan Horstman LinkedIn

drs. Arjan Horstman RE is een ervaren Health IT consultant met ruim tien jaar ervaring met strategische vraagstukken in de zorg. Zijn focus ligt op de curatieve zorg met uitgebreide ervaring bij academische en topklinische ziekenhuizen op gebied van verbetering van (zorg)prestaties door de inzet van informatisering (EPD, ZIS, ERP) en IT. Hij combineert daarbij zijn ruime ervaring op gebied van projectmanagement met zijn expertise en kennis van de zorgspecifieke IT, de primaire zorgprocessen en (medische) techniek.

Arjan heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de DBC/DOT systematiek en hij heeft veel kennis en ervaring opgedaan rondom de registratie en declaratieprocessen en de management informatie die daarvoor nodig is. Arjan neemt vanuit Health Insights deel aan de NOREA projectgroepen ‘Zekere Zorg 1 – Beoordelingskader geautomatiseerde gegevensverwerking DOT (cure)’ en ‘Zekere Zorg 2 – Beoordelingskader geautomatiseerde gegevensverwerking AWBZ (care)’. Arjan is een van de auteurs van het beoordelingskader van Zeker Zorg 1 dat binnenkort beschikbaar wordt gesteld.

Als projectmanager en projectadviseur heeft Arjan diverse zorginstellingen ondersteund. Een greep uit de belangrijkste projecten zijn:

 • Projectmanager bij de invoering van de planning en logistieke modules van Chipsoft HiX voor een ketenzorg instelling (ziekenhuis, verpleging en verzorging, thuiszorg).
 • Begeleiding  Europese aanbesteding van een systeem voor DBC-registratie bij een academisch ziekenhuis.
 • Optimalisatie en automatisering van de cliëntenlogistiek en personeelsplanning bij een grote GGD instelling.
 • Projectmanager management informatie voor financiële en bedrijfsmatige sturing op de DOT zorgproductie voor een academisch ziekenhuis.
 • Professionalisering van de afdeling Medische Techniek van een topklinisch ziekenhuis, gericht op de kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur (processen en stuurmiddelen voor beheer en preventief onderhoud).
 • Projectmanager datawarehouse en rapportages binnen project SAP ISH bij een academisch ziekenhuis.
 • Projectadviseur bij opstellen van een outline business case en de blauwdruk voor het performance management voor een Shared Services Centre IT in opdracht van een samenwerkingsverband van topklinische ziekenhuizen.

Huibert Bouthoorn  LinkedIn

ir. Huibert Bouthoorn CISSP RE is een ervaren adviseur met ruim twaalf jaar ervaring op het gebied van IT in de zorgsector. Huibert richt zich hierbij op opdrachten op het gebied van IT strategie, IT performance en programma- en projectmanagement. In deze rol heeft Huibert diverse zorginstellingen geadviseerd over vraagstukken op het gebied van IT, de mate waarin IT de zorgprocessen voldoende ondersteunt, de kwaliteit van informatiesystemen en informatiebeveiliging. Dit betreft niet alleen de ‘reguliere’ IT, maar met name zorgspecifieke IT (elektronische patiënten dossiers, Ziekenhuis Informatie Systemen, PACS1 / PACS2, radiologiesystemen, laboratoriumsystemen etc.) en de medische technologie. Daarnaast heeft Huibert aansturing gegeven aan enkele omvangrijke en complexe projecten voor de implementatie van nieuwe zorgspecifieke informatiesystemen binnen zorginstellingen.

Vanuit zijn achtergrond heeft Huibert de afgelopen jaren tevens veel werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging. Naast advisering over of toezicht op dit onderwerp bij zeer veel (zorg)instellingen heeft Huibert ook deelgenomen aan diverse werkgroepen van de NEN en NOREA om de normen op dit gebied vorm te geven (o.a. NEN7510, NEN7521 en Zekere Zorg 3). Huibert verzorgt voor The Institute for International Research de opleiding Informatiebeveiliging in de zorg.

Als projectmanager en projectadviseur heeft Huibert diverse zorginstellingen ondersteund. Een greep uit de belangrijkste projecten zijn:

 • Projectmanager bij de invoering van de RIS, PACS2 en PDMS modules van Chipsoft HiX voor een ketenzorg instelling (ziekenhuis, verpleging en verzorging, thuiszorg).
 • Begeleiding van de Europese aanbesteding voor een systeem voor een elektronisch patiënten dossier (EPD) bij een academisch ziekenhuis.
 • Het opstellen van een IT-strategie en de vertaling hiervan naar een projectenportfolio voor een academisch ziekenhuis.
 • Doorlichtingen van beheerafdelingen (IT en medische techniek) bij academische en topklinische ziekenhuizen.
 • Verschillende security officer functies bij een verscheidenheid aan ziekenhuizen, met name voor de invoering van de norm NEN7510 of verbetering van informatiebeveiliging.
 • Adviseur bij landelijke authenticatievoorzieningen zoals DigiD en PKIoverheid.

Han Zuidinga  LinkedIn

 Han Zuidinga MSc RE is een ervaren Health IT consultant met ruim zes jaar ervaring op het gebied van IT in de zorgsector.

Han richt zich hierbij op opdrachten op het gebied van IT-strategie, IT-performance en projectmanagement. In deze rol heeft Han een groot aantal zorginstellingen, zowel cure als care, geadviseerd over vraagstukken op het gebied van IT en Medische Technologie.

De afgelopen jaren heeft Han zich voornamelijk bezig gehouden met vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en projectmanagement voor de invoering van ECD/EPD. Altijd met als drijfveer om de zorg met de inzet van IT en technologie te verbeteren.

Vanuit zijn achtergrond heeft Han de afgelopen jaren als projectmanager en projectadviseur diverse zorginstellingen ondersteund. Een greep uit de belangrijkste projecten zijn:

 • Projectmanagement van de invoering van een Elektronische Cliënten Dossier bij diverse grote RIBW-instellingen;
 • De inrichting en invoering van informatiebeveiligingsmaatregelen conform de NEN7510 voor diverse topklinische ziekenhuizen;
 • Begeleiding van de Europese aanbesteding van het EPD-systeem en het systeem voor DBC-registratie bij een academisch ziekenhuis;
 • Professionalisering van de afdeling Medische Techniek van een topklinisch ziekenhuis, gericht op de kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur (processen en stuurmiddelen voor beheer en preventief onderhoud).

Health Insights heeft daarnaast een breed netwerk van ondernemende en gekwalificeerde professionals waarmee wordt samengewerkt als uw vraagstuk of uitdaging daarom vraagt.

Nieuwsgierig naar wat wij kunnen of behoefte om ervaringen en kennis uit te wisselen? Kijk bij onze diensten of neem contact met ons op; wij ontzorgen u graag.