Huibert Bouthoorn docent training Meldplicht Datalekken

Huibert Bouthoorn verzorgt als gastdocent één van de modules van de training Meldplicht Datalekken in actie van IIR.

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet stelt een ‘passende’ beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat een datalek waarbij persoonsgegevens betrokken zijn binnen 72 uur wordt gemeld. Op het niet melden of nemen van onvoldoende maatregelen kunnen boetes staan van €820.000 of 10 procent van de nationale jaaromzet.

Maar wat is “passende” beveiliging? Wat moet u precies melden, wanneer en wie moet melden? Welke organisatorische en technische maatregelen zijn noodzakelijk om compliant te zijn aan de Meldplicht? Wat zijn de vereisten voor een meldingsprotocol als onderdeel van uw incident response beleid?

Op 27 mei start deze praktische training over de consequenties van de Meldplicht en de noodzakelijke maatregelen voor een organisatie. Er wordt besproken welke maatregelen noodzakelijk zijn voor een adequaat incident response beleid. Daarnaast komt het beoordelen, managen en beheersen van datalekken uitgebreid ter sprake. Daarmee kan de gegevensverwerking beter worden beheerst en privacy worden gewaarborgd. Er worden cases & tips besproken van o.a. Radboud UMC, NUON, Tele2 en gemeente Den Haag

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van IIR.

Meldplicht Datalekken in actie