Implantatenregistratie via Chipsoft HiX bij het JBZ

Op 1 juli 2018 wordt een wijziging in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) van kracht. Vanaf dat moment moeten ziekenhuizen volgens deze wet implantaten die bij patiënten worden geplaatst, registreren en vervolgens op uniforme wijze aanbieden aan het landelijk implantatenregister (LIR). De registratie en aanlevering moet via het EPD van het ziekenhuis gaan plaatsvinden.

Het uniform registeren via het EPD betekent rekening houden met medische, logistieke, financiële en ICT factoren. Belangrijkste uitdaging is om een efficiënt werkproces in te richten die rekening houdt met alle factoren. Logistiek voorraadbeheer vindt primair plaats in een ERP-oplossing, waar voor track & trace het EPD leidend is en de basis is voor eventuele recalls. Maar medewerkers belasten met dubbel registreren van implantaten in beide systemen is niet wenselijk.

HealthInsights ondersteunt momenteel het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij het op orde brengen van de ICT factoren om te komen tot een geïntegreerd werkproces. Daarbij realiseren we een koppeling tussen de gebruikte ERP-oplossing met het EPD HiX van Chipsoft. De ERP-oplossing blijft in gebruik voor het JBZ om het voorraadbeheer van implantaten uit te voeren. In HiX kunnen implantaten straks via één scanmoment door de operatie assistent worden geregistreerd. Het werkproces is daarmee geüniformeerd met het scannen van instrumentaria en overige materialen. Door de koppeling tussen de ERP-oplossing en HiX wordt met één handeling het gescande implantaat automatisch bij de patiënt geregistreerd en vermeld in het OK-verslag in het EPD. In het EPD kan worden getraceerd welk implantaat bij welke patiënt is ingebracht ten behoeve van de belangrijke recall functionaliteit.

Door de koppeling worden verbruikte implantaten meteen verwerkt als voorraadmutatie. Dit alles met een veilig en efficiënt proces als resultaat.