Implementatie Philips IntelliSpace Cardiovascular

HealthInsights is gevraagd een ziekenhuis te ondersteunen bij de implementatie van Philips IntelliSpace Cardiovascular (voorheen Xcelera) voor de afdeling Cardiologie. Dit betreft een informatiesysteem voor het verwerken, analyseren, beheren en beschikbaar stellen van cardiovasculaire informatie en beeldvorming. Binnen het ziekenhuis zal de oplossing voornamelijk gebruikt worden voor echocardiografie en coronaire angiografie. Alle informatie en beeldvorming zal hierdoor niet alleen voor de cardiologen, maar ook voor andere specialismen beschikbaar komen. Om het geheel onderdeel uit te laten maken van het integrale dossier van de patiënt wordt het systeem op verschillende wijzen gekoppeld met het EPD-systeem HiX van Chipsoft. Om op een kostenefficiënte wijze om te gaan met de grote hoeveelheden data, maakt het gebruik van een lange-termijn archief onderdeel uit van het project. Uiteraard gaat ook alle oude informatie mee naar de nieuwe omgeving, zodat de specialisten inzicht blijven houden in de historie van de patiënt.